O projektu

Medtem ko evropske učilnice postajajo vse bolj raznolike in združujejo učence različnih identitet, je vedno več učiteljev po vsej Evropi postavljeno pred težavo, da ne zmorejo ustrezno izvajati pristopov za upravljanje te raznolikosti in le s težavo sledijo raznovrstnim potrebam posameznikov v svojih razredih. Namen tega projekta je ponuditi učiteljem izobraževalne strategije za kozmopolitsko angažiranje, izobraževanje o raznolikosti, filozofsko preizpraševanje in praktično uporabo teh načel v učilnicah. Moduli podpirajo razvoj in krepitev spretnosti, kot so kritično, ustvarjalno in empatično mišljenje, ki so potrebne za dejavno sodelovanje v demokratičnih procesih in sobivanje v raznolikosti. Teme vključujejo človekove pravice, rasizem, migracije, podnebne spremembe, globalizacijo, pravično trgovino in potrošnjo.

Kaj lahko tukaj najdete?

V izmenjavi med zaposlenimi v partnerskih organizacijah so nastala učna gradiva in dodatne multimedijske vsebine, ki uporabljajo sodobna didaktična orodja. Učitelji si lahko obetajo bogato gradivo in module, ki temeljijo na ugotovitvah in rezultatih uspešnih projektov priznanih ustanov Univerze v Neaplju, Inštituta Georg Eckert, društva Südwind in Avstrijskega centra za filozofijo z otroki in mladino, razvite v tesnem sodelovanju z drugimi partnerji in prilagojene evropskemu kontekstu. Ti vključujejo učni načrt, posebej razvit za spodbujanje kozmopolitske naravnanosti za filozofiranje z otroki in mladimi, spodbujanje občutljivosti za raznolikost in globalnega pristopa k učenju.

Platforma obsega tri glavne dele:

  • Moduli za poučevanje o raznolikosti in globalnih vprašanjih ter za uvajanje filozofije z otroki
  • Večjezična mediateka z zbirko virov, gradiv in vzorčnih projektov iz različnih držav
  • Večjezično medijsko knjižnico z zbirko virov, gradiv in projektov v različnih državah
  • Napotke za uporabo gradiv v obliki učnih filmov

Poleg tega projekt ponuja spletno usposabljanje ter usposabljanje v živo za učitelje v šolah in ustanovah, ki se ukvarjajo s formalnim in neformalnim izobraževanjem mladih, da bi jih seznanili s temeljnimi idejami in jih pripravili na najbolj učinkovito izvajanje projektnih gradiv v njihovih razredih.

Projekt je bil izveden s finančno podporo Evropske komisije. Vse gradivo in informacije so na voljo v šestih jezikih: nemškem, angleškem, italijanskem, poljskem, slovaškem in slovenskem.

Partnerji

Osem partnerjev iz petih držav: