O projekcie

Podczas gdy klasy w europejskich szkołach stają się coraz bardziej różnorodne i gromadzą uczniów o różnorodnych tożsamościach, nauczyciele i nauczycielki w całej Europie nie zawsze są w stanie wdrażać odpowiednie podejścia do różnorodności i mają problemy z dostosowaniem się do różnorodnych potrzeb pojedynczych uczniów i uczennic na zajęciach. Celem tego projektu jest zaoferowanie nauczycielom strategii edukacyjnych na rzecz kosmopolitycznego zaangażowania, edukacji na rzecz różnorodności, rozważań filozoficznych, a także praktycznego zastosowania tych strategii w czasie lekcji. Wypracowane materiały w postaci gotowych modułów, wspierają rozwój i wzmocnienie umiejętności takich jak krytyczne, kreatywne i empatyczne myślenie, które są niezbędne do aktywnego uczestnictwa w procesach demokratycznych i wspólnego życia w różnorodności. Tematy obejmują prawa człowieka, rasizm, migracje, zmiany klimatyczne, globalizację, sprawiedliwy handel i konsumpcję.

Co zawiera projekt?

W ramach wymiany między pracownikami organizacji partnerskich powstały materiały edukacyjne i dodatkowe treści multimedialne, które wykorzystują nowoczesne narzędzia dydaktyczne. Nauczyciele i nauczycielki mogą oczekiwać bogatych materiałów i gotowych modułów opartych na wynikach udanych projektów renomowanych instytucji, takich jak Uniwersytet w Neapolu, Instytut Georga Eckerta, Stowarzyszenie Südwind oraz Austriackie Centrum Filozofii z Dziećmi i Młodzieżą, opracowanych w ścisłej współpracy z pozostałymi partnerami i dostosowanych do kontekstu europejskiego. Obejmują one program nauczania opracowany specjalnie w celu promowania kosmopolitycznego zaangażowania w filozofowanie z dziećmi i młodzieżą, uczenia wrażliwości na różnorodność i globalnego podejścia do nauki.

Platforma obejmie trzy główne elementy:

  • Gotowe do użycia moduły do nauczania o różnorodności i kwestiach globalnych oraz do wdrażania rozważań filozoficznych z dziećmi
  • Wielojęzyczna biblioteka multimedialna z kolekcją zasobów, materiałów i projektów modelowych z różnych krajów
  • Wielojęzyczna biblioteka multimedialna ze zbiorem źródeł, materiałów i modelowych projektów w różnych krajach
  • Samouczki online dla nauczycieli dotyczące sposobu korzystania i wdrażania materiałów

Dodatkowo, projekt oferuje szkolenia offline i online dla nauczycieli i nauczycielek oraz instytucji zajmujących się formalną i pozaformalną edukacją dla młodzieży, których celem jest zapoznanie ich z podstawowymi ideami projektu i przygotowanie do jak najbardziej efektywnego wdrożenia materiałów projektowych w swoich klasach.

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Wszystkie materiały i informacje dostępne są w sześciu językach: Niemieckim, Angielskim, Włoskim, Polskim, Słowackim i Słoweńskim.

Partnerzy

8 partnerów z 5 krajów: