Reflections

Nástroj na vzdelávanie v oblasti kritického myslenia, inklúzii v spoločnosti a dynamického zapájania sa

Je to viacjazyčný portál pre učiteľov a všetkých, ktorí pracujú s deťmi. Nájdete tu bezplatné zdroje, nápady na aktivity a hotové lekcie o rozmanitosti, vzdelávaní v oblasti globálneho občianstva a filozofiu pre deti. Obsah je možné začleniť do širokej škály predmetov, ako sú geografia, etika a náboženstvo, mediálna výchova, sociálne a politické vedy, biológia a jazyk.

Čo tu nájdete?

Materiály

Pripravené moduly na rôzne témy podporujú rozvoj zručností potrebných na aktívnu účasť na demokratických procesoch, kritické myslenie a život v rozmanitých spoločnostiach.

Videá

Úvodné videá k realizovaným pedagogickým prístupom: Vzdelávanie o rôznorodosti, Vzdelávanie o globálnom občianstve a Filozofia pre deti.

Knižnica

Multimediálny obsah ako napr. odkazy, didaktické materiály a iné projekty zaoberajúce sa témami modulov. Tento obsah je možné usporiadať podľa rôznych filtrov, ako je napríklad téma, jazyk alebo typ materiálu.