Reflections

Kształcenie na rzecz krytycznego myślenia, społeczeństwa integracyjnego i dynamicznego zaangażowania

Jest to wielojęzyczny portal dla nauczycieli i wszystkich osób pracujących z dziećmi. Można tu znaleźć bezpłatne zasoby, pomysły na zajęcia i gotowe lekcje na temat różnorodności, globalnej edukacji obywatelskiej i filozofii dla dzieci. Treści mogą być zintegrowane z szerokim zakresem przedmiotów, takich jak geografia, etyka i religia, edukacja medialna, nauki społeczne, biologia i czy języki obce.

Co mogę tu znaleźć?

Materiały

Gotowe do użycia moduły na różne tematy wspierają rozwój umiejętności niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w procesach demokratycznych, krytycznego myślenia i życia w zróżnicowanych społeczeństwach.

Filmy

Filmy wprowadzające do metodyki poszczególnych działów tematycznych: edukacja dla różnorodności, globalna edukacja obywatelska i filozofia dla dzieci.

Biblioteka

Treści multimedialne, takie jak linki, literatura, materiały dydaktyczne i inne projekty związane z tematyką modułów. Mogą one być sortowane według różnych filtrów, takich jak temat, język lub rodzaj materiału.